Menggunakan Kuasa Salib

BACAAN HARI INI
Kolose 2:1-15

RHEMA HARI INI
Kolose 2:14 dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: 15 Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka.

Suatu kali, seorang wanita yang sedang bergumul dengan segala persoalan yang terjadi dalam hidupnya, bertanya kepada Tuhan. “Tuhan, seberapa besarkah kasih-MU kepadaku?” Tiba-tiba, di dalam suatu penglihatan, wanita ini melihat Tuhan Yesus merentangkan kedua tangan-Nya untuk disalib, lalu mati. Wanita ini menangis sejadi-jadinya. Tuhan Yesus mengasihinya sebesar rentangan tangan-Nya diatas kayu salib. Tuhan sudah rela menyerahkan semua yang ada pada-Nya demi untuk mengaruniakan kehidupan yang penuh dengan anugerah baginya.

Salib, berbicara tentang kasih; tetapi salib juga berbicara tentang kuasa. Oleh kuasa salib Kristus, kita telah menerima suatu jaminan kemenangan atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas kutuk kemiskinan, dan kemenangan dalam segala hal !

Itu sebanya, setiap hari saat kita berdoa, mari kita pergunakan kuasa Salib Yesus Kristus untuk menghancurkan kutuk kemiskinan. Katakan dengan hati yang percaya dan penuh iman: Di dalam nama Yesus, kutuk kemiskinan sudah dihancurkan, kutuk kemiskinan tidak berlaku lagi atas hidupku. Yesus menjadi miskin supaya aku menjadi kaya. Di dalam Yesus, hidupku diberkati, keluargaku diberkati, usaha dan pekerjaanku diberkati, investasiku diberkati, semua harta milikku diberkati. Sama seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati aku. Sama seperti Tuhan memberkati Daud, Tuhan memberkati aku. Sama seperti Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan juga memberkati aku. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin.

RENUNGAN
Pergunakan KUASA SALIB Yesus Kristus untuk MENGHANCURKAN KUTUK kemiskinan.

APLIKASI
1. Bagaimana kuasa salib Kristus bermanifestasi dalam hidup saudara selama ini ?

DOA UNTUK HARI INI
Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu kami beroleh hidup yang penuh kemenangan dan kelimpahan. Bawa kami semakin mengasihi dan taat kepada-MU. Amin

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Ulangan 30-31