YESUS MENERIMA SEMUA ORANG [RAKA HAPPY]

Bacaan : Lukas 19:10
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.”

Masih ingatkah Sahabat Fligo akan cerita Zakheus? Walaupun Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai yang tidak disukai banyak orang dan berdosa, tapi Yesus mau menerima Zakheus. Yesus bahkan mau bertemu dan makan bersama di rumahnya.

Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan setiap orang yang hidup dalam dosa. Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang, mau dia besar kecil, kaya miskin, tua muda, laki-laki ataupun perempuan, semuanya berhak untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yuk Sahabat Fligo, kita sudah tahu bahwa Yesus menerima semua orang termasuk kita, jadi yuk kita terima Yesus dalam hati dan hidup kita! (SRW)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam hidupku. Terima kasih karena Engkau mau menerimaku sebagai anak-Mu, aku mau hidup menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Mazmur 6