DANIEL [RAKA HAPPY]

Bacaan : Daniel 1 : 8 

Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya.

Ketika bangsa Israel dikalahkan oleh musuh, yaitu bangsa Babel, banyak tawanan yang dibawa ke sana termasuk Daniel.
Daniel termasuk yang beruntung karena ia terpilih bekerja di istana karena dianggap sebagai pemuda yang cakap dan berpengetahuan.

Meskipun di istana dan bekerja dengan nyaman, Daniel berketetapan untuk menjaga iman kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, menjaga hatinya dan tidak menajiskan diri dengan santapan atau anggur raja.

Apapun situasi Sahabat Fligo, belajar untuk tetap menjaga iman dan taat kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa dan bantulah pekerjaan mama papa meskipun sedang libur sekolah. (SS)

Yuk berdoa bersama papa & mama!

Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjaga iman kami tetap kuat. Kami mau jadi seperti Daniel yang taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Keluaran 10