DENGAR-DENGARAN [RAKA HAPPY]

Bacaan : Hakim-Hakim 7 : 17
Dan berkatalah ia kepada mereka: “Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan.

Nani sedang bermain dengan Ayu di kelas. Mereka sangat menikmati jam istirahatnya. Tiba-tiba Bayu memberitahukan untuk segera berkumpul. Mereka langsung berlari ke tempat yang sudah ditentukan. Bayu merupakan ketua kelas di kelas mereka. Nani dan Ayu mau belajar untuk mendengarkan pemimpin di kelas mereka. Luar biasa ya mereka mau dengar-dengaran kepada pemimpin mereka. Yuk jadi anak-anak yang dengar-dengaran.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Mazmur 82