10 TULAH UNTUK BANGSA MESIR [RAKA HAPPY]

Bacaan : Keluaran 7:9
Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular.”

Saat Musa dan Harun menemui raja Firaun agar bangsa Israel keluar dari Mesir, raja Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mau menuruti apa permintaan bangsa Israel. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan hukuman yaitu 10 tulah hanya kepada bangsa Mesir.

Tulah pertama adalah air menjadi darah, lalu dilanjutkan katak, dan yang ketiga adalah debu menjadi nyamuk. Setelah itu lalat pikat, yang kelima adalah penyakit sampar menimpa ternak, selanjutnya jelaga menjadi barah/bisul. Keempat tulah terakhir adalah hujan es, belalang, gelap gulita, dan kematian anak sulung Mesir.

Sahabat Fligo, Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita dari setiap hal-hal buruk asal kita tetap setia dan percaya pada Tuhan ya. (SRW)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu untuk aku dan keluargaku. Aku mau tetap setia dan rajin berdoa pada-Mu agar hidupku selalu dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Kejadian 12