MENGEJAR BANGSA ISRAEL [RAKA HAPPY]

Bacaan : Keluaran 14 : 8

Demikianlah TUHAN mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.

 

Pada awalnya Firaun membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir.

Namun hati Firaun segera berubah dan memutuskan untuk mengejar orang Israel yang sudah berjasa menjadi budak di Mesir.

Firaun memasang kereta kudanya bersama enam ratus kereta kuda yang terpilih beserta pasukan berkuda segera mengadakan pengejaran orang Israel.
Namun tangan Tuhan yang kuat menolong bangsa Israel.
Sehingga Firaun dan prajuritnya tenggelam di tengah laut Teberau. (SS)

Yuk berdoa bersama papa & mama!

Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan ketika kami sedang mengalami masalah dalam hidup kami. Kami ingin selalu mencari dan mengutamakan Tuhan Yesus. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Kejadian 19