MENERIMA KUASA [RAKA HAPPY]

Bacaan: Kisah Para Rasul 1:4
Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dna menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang — demikian katanya — ‚Äútelah kamu dengar dari pada-Ku.

 

Sahabat Fligo, seperti saat para rasul dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka tidak lagi biasa-biasa, Petrus yang tadinya penakut, diubah jadi rasul yang berani beritakan Injil, dan menyelamatkan banyak jiwa.

Sahabat Fligo, siapa yang mau Roh Kudus turun atas hidupmu? Tuhan mau curahkan Roh Kudus-Nya kepada semua anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Sahabat Fligo, kita harus lebih taat, setia serta percaya kepada setiap perintah Tuhan agar kita dapat menerima kuasa seperti para rasul.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, berilah kami hati yang selalu taat, percaya serta setia agar kami dapat menerima kuasa dari Engkau. Sehingga kami juga dapat memberitakan Injil. Serta kami juga dapat menyelamatkan banyak saudara-saudari kami yang masih belum mengenal Engkau. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Wahyu 15