MEMBUANG YANG TIDAK BAIK [RAKA HAPPY]

Amsal 6:16-19

Enam perkara ini yang dibenci TUHAN, bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya:

mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,

hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan,

seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.

Wah Sahabat Fligo saat baca firman tadi, jelas sekali ya Tuhan tidak suka dengan perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak mau Sahabat Fligo menggunakan tubuh dan hati untuk hal yang tidak baik, seperti sombong, berbohong dan lain-lainnya. Ayo Sahabat Fligo, kita buang yang tidak baik jauh-jauh, supaya Sahabat Fligo bisa lebih dekat dengan Tuhan. (SK)

Yuk berdoa bersama Papa dan Mama!

Tuhan Yesus, kami mau berbuat yang baik, menjauhkan yang tidak baik, apa yang Tuhan tidak sukai, kami juga tidak sukai. Bantu kami Tuhan supaya menjadi anak-Mu yang baik dan penuh kasih. Amin.

Bacaan Setahun : Hosea 11