ROH KUDUS BERSAMAKU [RAKA JOYFUL]

Bacaan: Markus 10 :13-16

Rhema: Yohanes 14:16

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.

 

Suatu hari Nina datang ke sekolah dengan wajah yang murung, sebagai sahabat, Sera bertanya kepada Nina, Nina menceritakan kesedihan yang dialaminya. Sera mendengarkan dan kemudian memeluk Nina. Pelukkan ini merupakan bahasa kasih sentuhan, contoh lain seperti papa mama yang memeluk, mencium, mengelus rambut Sahabat Fligo, nah itu bentuk dari salah satu bahasa kasih.

Jaman dahulu, Tuhan Yesus juga bisa menyentuh kita secara langsung lho Sahabat Fligo, “Markus 10:16 berkata: Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.”, “Lukas 4:40 berkata: Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.”, ” Matius 8:14-15 berkata: Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.  Maka dipegang-Nya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Dia.”

Banyak ya kisah bahasa kasih sentuhan yang Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang, tapi sekarang Tuhan tidak lagi menyentuh kita secara fisik tapi malah tinggal di dalam kita dan menyertai kita senantiasa. Itu sebabnya Sahabat Fligo harus mengucap syukur, karena sekarang Roh Kudus yang bersama dengan kita. (V)

Doa hari ini:

Roh Kudus kami mengucap syukur karena Engkau tinggal di dalam kami dan menyertai kami senantiasa, sehingga kami tidak lagi merasa sendiri, tapi kami merasakan kasih-Mu yang besar karena selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.

Bacaan Alkitab setahun: Bilangan 29

Pertanyaan hari ini:

  1. Bahasa Kasih apa yang kita bahas hari ini?
  2. Apa contoh bahas kasih yang dibahas hari ini?
  3. Dari Firman hari ini, aku belajar tentang:

GBI Keluarga Allah Global Cell Church
www.gbika.org | www.impactchannel.tv
Call Center+: 0899-789-5000
❤ Love God, 💓Love People, 🔥with Passion