BERPUASA, TANDA BAHWA KITA PERLU KUASA TUHAN (REKA)

Worship Audio

Bacaan Alkitab Setahun

Mazmur 135-136
1 Korintus 12

RHEMA HARI INI
Ezra 8:23 Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami.

Suatu hari, teman Rika mengeluhkan tentang masalah-masalah yang sedang terjadi dalam hidupnya. Temannya bercerita panjang lebar, seolah-olah masalah tersebut begitu berat dan sangat membuatnya putus asa. Teman Rika juga mengatakan jika ia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi ia merasa tidak ada jawaban dari Tuhan untuk meringankan masalahnya tersebut. Rika pun bepikir, sering kali ia juga bersikap seperti temannya saat menghadapi masalah dan bertanya kepada Tuhan, “Mungkinkah mujizat terjadi dalam hidupku?”, “Sanggupkah Tuhan memulihkan hidupku?”, dan sebagainya.

Ya, setiap orang pasti pernah menghadapi permasalahan berat dalam hidupnya. Bahkan, banyak dari kita sering merasa putus asa, kehilangan harapan, dan ingin menyerah. Hal ini pun juga pernah dirasakan Daniel. Pada masa kejayaannya, berkali-kali ia hampir menyerah. Dalam Daniel 10:8 ia berkata, “Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku; aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku.” Namun, langkah yang diambil Daniel begitu luar biasa. Ia memutuskan untuk berpuasa selama tiga minggu penuh. Akhirnya, Tuhan pun menyatakan kuasa-Nya dalam hidup Daniel secara dahsyat. Daniel seperti menerima kekuatan baru, yang membuat ia mampu bangkit kembali.

Ya, berpuasa berarti kita menyerahkan diri untuk Tuhan berperkara secara bebas atas kita. Berpuasa juga menjadi salah satu tanda bahwa kita merendahkan diri, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan berpuasa, berarti kita menyadari bahwa kita lemah, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Jika kita menyadari pentingnya puasa, maka sekalipun kondisi kita sedang merasa lelah, putus asa, dan tidak berdaya, maka respons kita tidak akan salah. Ikutlah ambil bagian dalam kegerakan doa puasa yang diadakan gereja kita saat ini, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dia sanggup mengadakan kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dahulu Tuhan sanggup melakukan mujizat, hari ini juga Dia tetap sanggup.

RENUNGAN
BERPUASA adalah salah satu tanda merendahkan diri bahwa kita TIDAK BISA APA-APA TANPA KUASA TUHAN.

APLIKASI
1. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah dalam hidup Anda selama ini?
2. Menurut Anda, mengapa berpuasa dapat mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita?
3. Sudah pernahkah Anda berpuasa? Hal apa yang Anda rasakan setelah berpuasa? Ceritakan.

DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa kuasa-Mu. Ajar kami agar senantiasa dapat berjalan mengikuti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”