Memberi Ruang Untuk Manusia Roh Kita Bangkit Melalui Puasa [REMAKA]

BACAAN HARI INI
Roma 2:17-29

RHEMA HARI INI
Roma 2:29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

Ada puasa yang mendatangkan kuasa dan ada pula puasa yang tidak mendatangkan kuasa, bahkan justru mendatangkan celaan dari Yesus sendiri. Hal ini terjadi karena tidak banyak orang yang memahami bahwa puasa sesungguhnya adalah perkara roh. Dimana kedagingan benar-benar harus ditekan bahkan DIPOTONG, sehingga roh kita bisa memiliki ruang untuk bertumbuh. Disebut puasa adalah perkara roh sebab Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Puasa bukan hanya untuk memamerkan kesalehan ataupun sekedar tata cara dan ritual menahan lapar dan haus semata.

Itu sebabnya ada sebagian orang yang dikecam Yesus. Karena walaupun mereka melakukan puasa dengan sempurna, tapi puasa yang mereka lakukan tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. “Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.” ( Matius 6:16-‬18 )

Ya, Tuhan suka dengan apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang nampak oleh mata. Apa yang menjadi fokus dan perjuangan kita selama berpuasa, bagaimana kita dengan penuh keberanian memangkas hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan, bagaimana kita menyingkirkan dosa dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kehausan dan kelaparan saat berpuasa yang benar, membuat manusia roh kita bangkit dan menarik hadirat dan kuasa Tuhan turun memenuhi hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita ikut masuk dalam kegerakan doa puasa raya ini dan melatih diri kita untuk taat memotong kedagingan. Maka kita akan melihat serta mengalami perkara-perkara dahsyat dinyatakan Tuhan dalam hidup kita tahun ini. Haleluya!

RENUNGAN
PUASA adalah kesempatan kita untuk MELATIH DIRI memotong kedagingan dan memberi ruang bagi MANUSIA ROH kita untuk BANGKIT.

APLIKASI
1. Tantangan apa yang Anda hadapi saat Anda berkomitmen masuk dalam doa puasa?
2. Bagaimana cara Anda mengisi doa puasa Anda dengan hal-hal rohani?
3. Ceritakan kesaksian Anda tentang bagaimana Tuhan memberi kekuatan selama Anda berdoa puasa kepada keluarga rohani Anda.
DOA UNTUK HARI INI
Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sangat rindu kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan atas setiap kami. Karena itulah Engkau menginginkan kami semakin memurnikan diri kami dan menaruh perhatian penuh akan perkara rohani selama kami berdoa puasa. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk terus melatih diri kami sehingga roh kami pun semakin dibangkitkan. Dan kuasa-Mu semakin nyata atas setiap kami. Didalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.