07 Januari 2024 admin RAKA Happy

2024 [RAKA HAPPY]

Bacaan : Amsal 29 : 18
Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.

Sahabat Fligo, tidak terasa ya kita sudah masuk hari ke tujuh di tahun 2024. Kira-kira apa yang Sahabat Fligo ingin capai di tahun ini? Sahabat Fligo bisa minta kepada Tuhan visi untuk tahun 2024. Jangan lupa untuk menulis detail apa yang menjadi visi Sahabat Fligo, apa yang menjadi impian Sahabat Fligo. Eits tidak berhenti disitu doakan visi tersebut sampaikan pada Tuhan dan percayai dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti menggenapi visi yang kita tuliskan.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memasukki  tahun 2024. Tuhan berikan visi kepada kami  dan bantu kami untuk mencapai visi kami. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Markus 17

MINGGU