15 April 2024 admin RAKA Happy

SADRAKH, MESAKH, ABEDNEGO [RAKA HAPPY]

Bacaan : Daniel 3 : 1-30

 Sadrah, Mesakh dan Abednego bekerja pada raja Nebukadnezar di kerajaan Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar tingginya 60 hasta dan lebarnya 5 hasta. Banyak orang yang diundang untuk menghadiri peresmian patung tersebut. Setelah semua orang berkumpul, ada seorang pelayan kerajaan yang memberikan pengumuman, “hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah akan dimasukkan kedalam perapian”. 

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Bapa kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan terus berikan sukacita kepada kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : 1 Korintus 10