16 Mei 2024 admin RAKA Happy

JAUH – JAUH DARI DOSA [RAKA HAPPY]

Bacaan : Yohanes 16 : 8
Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman;

 

Tuhan Yesus memberikan seorang penolong lho kepada setiap kita Sahabat Fligo. Ketika Sahabat Fligo mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, Roh Kudus itu akan membantu kita, mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa hal yang sudah kita lakukan adalah hal yang tidak benar. Sehingga setiap kita tahu mana yang benar dan mana yang salah.

Jadi yuk berhenti melakukan hal yang yang tidak baik. Jauh-jauh dari perbuatan berdosa dan hidup selalu bersama dengan Roh Kudus.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau menjauhi dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Efesus 6

KAMIS