13 April 2024 admin RAKA Joyful

DEKAT DENGAN TUHAN MELALUI FIRMAN [RAKA JOYFUL]

Bacaan: Mazmur 1:1-6

Rhema: Mazmur 1:2

Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.

 

 

Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, firman-Nya menjadi terang bagi langkah kita. Seperti Daud yang mencari kehendak Allah melalui kitab Mazmur, kita juga dapat mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita membaca Alkitab, kita sebenarnya sedang berbicara dengan Tuhan. Firman-Nya mengajarkan kita tentang karakter-Nya, rencana-Nya, dan kasih-Nya. Ketika kita memahami dan menghayati firman, kita semakin dekat dengan-Nya. Jadi kita bisa semakin mengenal Tuhan dengan membaca dan memahami firman-Nya.

Doa bukan hanya bicara, tetapi juga mendengarkan. Begitu juga ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar suara Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma 10:8-9, “Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.” Melalui firman, kita dapat mengenal lebih dalam karakter Yesus. Bukan hanya asal sekedar membaca, tetapi kita juga belajar merenungkan firman Tuhan.

Tetapi tidak cukup hanya membaca dan mendengar, kita juga harus menghidupi firman. Firman-Nya mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, dan kebenaran. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya tau saja tidak cukup, tapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman, kita semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi terang bagi orang di sekitar kita.

 

Doa hari ini:
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang jadi terang dalam hidup kami. Kami mau semakin mengenal-Mu melalui firman dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Amin.

 

Bacaan Alkitab setahun:  Kisah Para Rasul 20

Pertanyaan hari ini:

  1. Menurut Sahabat, apa itu Firman?
  2. Apa yang firman Tuhan ajarkan?
  3. Dari Firman hari ini, aku belajar tentang:

SABTU