TUHAN YANG HIDUP [RAKA HAPPY]

Bacaan : Markus 16:6 

tetapi orang muda itu berkata kepada mereka: “Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan Dia.

Waktu itu kubur Yesus dijaga oleh prajurit Pilatus. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus amat besar, sehingga maut dikalahkan. Bumi digoncang, malaikat menggulingkan batu besar penutup kubur Yesus.

TUHAN YESUS BANGKIT DARI KUBUR! 

Ketika perempuan-perempuan murid Yesus datang di kubur itu, malaikat memberitahukan bahwa : “Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakan-Nya” (Matius 28:6).

Sama seperti Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur, mengalahkan maut. Kita patut bersyukur karena memiliki Tuhan yang hidup yang mampu mengalahkan segala sakit penyakit dan semua tantangan dalam hidup kita.  (SS)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadikan kebangkitan-Mu sebagai teladan dalam hidup kami. Kami tidak mau menyerah seperti Tuhan juga tidak menyerah atas hidup kami. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : 1 Tawarikh 12