TUHAN MELINDUNGI [RAKA HAPPY]

Bacaan : Kejadian 28: 10-22

Tuhan berjanji bukan hanya berkat dalam kehidupan Yakub dan keturunannya. Ternyata Tuhan juga berjanji lho untuk selalu menyertai dan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi dan berada. Bahkan Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan Yakub dalam segala keadaan.  Baik dalam keadaan sedih ataupun sukacita, Tuhan selalu ada lho Sahabat Fligo. Ia pun akan selalu ada juga dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang baru Engkau berikan. Terima kasih, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Yesaya 4