CIPTAAN SEMPURNA [RAKA HAPPY]

Bacaan Hari Ini : Yeremia 1:5

”Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”

 

Sahabat Fligo, apakah kamu sudah bersyukur dengan keluargamu? Rumah dan sekolahmu? Sebab, Tuhan berfirman bahwa, anak-anak Tuhan telah diciptakan Tuhan secara sempurna. Sebelum kita lahir pun, Tuhan sudah mengenal kita, maka dari itu Sahabat Fligo, ayo terus mengucap syukur atas hidupmu ya. (SK)

Yuk berdoa bersama Papa dan Mama

Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih karena Engkau sudah melahirkan aku secara sempurna, sudah memberikan keluarga yang sempurna dan lingkungan yang sempurna. Haleluya. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Kisah Para Rasul 7