MENERIMA BERKAT DARI TUHAN [RAKA HAPPY]

Bacaan hari ini : Kejadian 9: 1-6

Sahabat Fligo, ada yang tau lagu ini “Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera.” Jadi ada  berapakah orang yang selamat?

Betul sekali, 8 orang yang selamat dari air bah. Sahabat Fligo setelah air bah sudah surut, bumi saat itu dalam keadaan yang berantakan. Sekalipun bumi dalam keadaan yang berantakan, Tuhan tetap memberkati Nuh dan anak-anaknya.

Yuk kita belajar dari Nabi Nuh yang selalu taat pada Tuhan, sehingga hidup kita selalu diberkati Tuhan.(YSP)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada untuk kami dan menuntun langkah kami, kami percaya kami juga menerima berkat seperti Nuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin

Bacaan Alkitab setahun : Habakuk 1