19 Januari 2024 Tim Penulis Renungan ReMaKA

RENUNGAN MALAM KELUARGA ALLAH

DOA yang KERING akan MENJADI DOA YANG PENUH KUASA ketika ada KEPENUHAN ROH KUDUS.

Efesus 6:18 Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus,

Doa yang kering, terasa hampa, dan tanpa semangat dapat berubah menjadi doa yang penuh kuasa saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus.

Efesus 6:18 mengajarkan kita untuk berdoa setiap waktu dalam Roh serta menjaga hati kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus tidak hanya menghidupkan doa, tetapi juga memperkaya komunikasi rohani kita dengan Sang Pencipta.

Ketika kita berdoa sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus, doa-doa kita tidak akan sekedar menjadi kata-kata kosong, melainkan penuh dengan kuasa dan ketepatan.

Melalui doa yang dilakukan dalam kepenuhan Roh Kudus, kita dapat menaikkan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.

Jadikanlah doa sebagai sarana dimana kuasa ilahi menyertai setiap kata dan mengubah hidup, membawa berkat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan

Keluarga Allah Global Cell Church | www.gbika.org

Callcenter Keluarga Allah | 0899-7895-000

Anda rindu mengalami pertumbuhan rohani bersama Keluarga Allah