12 April 2024 Tim Penulis Renungan ReMaKA

RENUNGAN MALAM KELUARGA ALLAH

Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menjadi JALAN yang MEMBAWA kita kepada Allah dan MENYELAMATKAN kita dari maut.

Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Dalam kebesaranNya, Yesus turun ke dunia ini sebagai jalan yang membawa kita kepada Allah Bapa. Ia menyatakan bahwa Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan sumber kehidupan yang sejati. Kata-kata-Nya bukanlah sekadar ajakan, tetapi panggilan yang mendalam untuk setiap manusia yang haus akan kebenaran dan keselamatan.

Melalui pengorbanan-Nya di kayu salib, Yesus menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu bagi kita untuk mendekati Allah Bapa. Ini membangkitkan kesadaran akan kasih-Nya yang tidak terbatas, memperkuat iman kita, dan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya.

Saat kita memilih untuk mengikuti Yesus, kita tidak hanya menemukan jalan kehidupan yang sesungguhnya, tetapi juga mendapatkan jaminan keselamatan abadi. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa melalui Yesus, kita memiliki akses kepada Allah dan janji keselamatan yang tak ternilai harganya.

Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan

Keluarga Allah Global Cell Church | www.gbika.org

Callcenter Keluarga Allah | 0899-7895-000

Anda rindu mengalami pertumbuhan rohani bersama Keluarga Allah