18 Februari 2024 Tim Penulis Renungan Renungan Keluarga Allah

BERDOA UNTUK KESATUAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA

RHEMA HARI INI
Yeremia 29:7 Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.

Beberapa waktu yang lalu gereja kita GBI Keluarga Allah bersama Ibu Suzette Hattingh mengadakan ibadah doa bersama untuk Indonesia. Hal ini kita lakukan sebab kita tahu ada rencana Tuhan yang besar atas bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu kita bersehati dan sepakat berdoa agar hal besar itu benar-benar Tuhan genapi atas bangsa kita.

Bukan hanya itu saja, di beberapa acara di gereja kita, Pak Obaja senantiasa berkotbah dengan tema “Kesatuan.” Pak Obaja terus mendorong supaya setiap kita berdoa bersatu untuk kesejahteraan bangsa kita sebab dalam Yeremia 29:7 dikatakan supaya kita , mengusahakan kesejahteraan kota ke mana kita ditempatkan, dan supaya kit berdoa untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita.

Oleh sebab itu, marilah kita mengambil bagian untuk terus berdiri berdoa dengan sehati untuk bangsa dan negara kita ini sehingga damai sejahtera dan kesejahteraan dari Tuhan memenuhi bangsa kita. Sekalipun ada goncangan, isu atau berita tidak baik, teruslah berjuang untuk membangun kesatuan. Sebab di dalam kesatuan, berkat Tuhan pasti dicurahkan dan janji pelipatgandaan dilimpahkan bagi setiap kita anak-anakNya. (MC)

RENUNGAN:
Senantiasalah BERDOA untuk KESATUAN dan KESEJAHTERAAN bangsa dan negara kita.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda berdoa untuk bangsa dan negara kita?
2. Hal-hal apa yang Anda doakan untuk bangsa dan negara kita?
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk berdoa bagi kesatuan dan kesejahteraan bangsa kita?

DOA UNTUK HARI INI
Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi bangsa kami, sehingga kami memiliki beban untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kesatuan dan kesejahteraan melingkupi bangsa dan negara ini sampai pelipatgandaan yang dahsyat Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

BACAAN ALKITAB SETAHUN
Mazmur 4-6; Kisah Para Rasul 17:16-34

Anda rindu mengalami pertumbuhan rohani bersama Keluarga Allah