08 Februari 2024 Tim Penulis Renungan ReSiKA

RENUNGAN SIANG KELUARGA ALLAH

Tuhan ingin memakai PERSEPULUHAN untuk MENYELAMATKAN PEKERJAAN dan KEUANGAN kita di masa yang serba tidak pasti.

Ulangan 12:10-11 Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan  dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram, maka ke tempat yang dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya  diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada TUHAN.

Ketika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, itu adalah wujud ketaatan dan kepercayaan kita kepada-Nya. Memberikan persepuluhan bukan hanya tentang memberikan sebagian kecil dari penghasilan kita, tetapi juga melibatkan hati kita sepenuhnya kepada-Nya.

Dengan memberikan persepuluhan, menunjukkan bahwa kita mengakui Tuhan sebagai sumber utama pekerjaan dan keuangan kita. Dalam ketidakpastian hidup, persepuluhan menjadi jalan untuk menyelamatkan pekerjaan dan keuangan kita, karena Tuhan berjanji memberkati orang yang taat dan setia dalam memberikan persepuluhannya.

Mari dengan sukacita dan iman, kita memberikan persepuluhan. Percayalah bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidup kita, sehingga pekerjaan serta keuangan kita tetap terjaga di masa yang serba tidak pasti ini.

Selamat beraktifitas siang dalam anugerah dan penyertaan Tuhan

Keluarga Allah Global Cell Church | www.gbika.org

Callcenter Keluarga Allah | 0899-7895-000

Anda rindu mengalami pertumbuhan rohani bersama Keluarga Allah