13 Oktober 2023 Team Penulis Renungan ReSiKA

Renungan Siang Keluarga Allah, 13 Oktober 2023

Orang yang DIPERCAYA akan mengalami hidup yang MELIMPAH DENGAN TUAIAN YANG ISTIMEWA.

Amsal 28:20 Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.

Kalau kita berbicara mengenai orang yang bisa dipercaya, kita bisa belajar dari kisah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang Perumpamaan Talenta. Dimana hamba 5 dan 2 talenta mampu mengembangkan dan melipatgandakan apa yang tuannya percayakan. Sedangkan hamba yang satu talenta tidak menghiraukan perintah tuannya, sehingga talentanya tetap hanya satu.

Setelah tuannya kembali, ia sangat senang dengan apa yang dikerjakan hamba 5 dan 2 talenta, sehingga tuannya memberkati mereka. Namun, tuan ini marah kepada hamba 1 talenta karena talentanya tidak berkembang dan akhirnya hamba ini dibuang.

Demikian juga dengan hidup kita, jika kita bisa menjadi orang yang dipercaya maka tuaian atau panen yang melimpah akan Tuhan curahkan atas hidup kita. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Amsal, “ Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat”. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang dipercaya dengan menjadi pelaku Firman untuk kemuliaan-Nya. Sehingga kita akan mengalami hidup dengan tuaian istimewa yang melimpah.

 Selamat beraktifitas siang dalam anugerah dan penyertaan Tuhan

Keluarga Allah Global Cell Church | www.gbika.org

Callcenter Keluarga Allah | 0899-7895-000

Anda rindu mengalami pertumbuhan rohani bersama Keluarga Allah