FIRMAN ALLAH YANG DIILHAMI [RAKA HAPPY]

Bacaan : Daniel 2:47
Berkatalah raja kepada Daniel: “Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah dan Yang berkuasa atas segala raja, dan  Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu.”

Dalam bacaan kita hari ini mengisahkan mimpi seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi. Dan hanya Daniel yang bisa mengartikan mimpi itu dan raja Nebukadnezar mengakuinya. Daniel sebagai hamba Tuhan (ayat 46). Pada ayat 47, raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang berdaulat  dan tidak ada yang sebanding dengan Dia. Hormat dan kemuliaan keluar dari mulut raja untuk Allah yang disembah Daniel.

Dari rhema hari ini Sahabat belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa yang mahakuasa dan mahatahu. Sahabat mengenal Allah yang luar biasa dari membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Tidak ada kekeliruan di dalam Alkitab dan Alkitab mempunyai otoritas. Alkitab Perjanjian Lama mempunyai 39 kitab. Perjanjian Lama banyak menyampaikan tentang nubuatan kelahiran Yesus. Di antaranya kitab Bilangan, Yeremia, Yesaya, Mikha.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang mahakuasa dan mahatahu. Tiada Allah  seperti Engkau. Dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Bawa kami mengenal-Mu lebih lagi. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Yoel 3

MENGHIDUPI FIRMAN [RAKA HAPPY]

Bacaan : 2 Timotius 3:16
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.

Shalom Sahabat Fligo! Tahukah Sahabat bahwa dari Alkitab kita dapat belajar banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Kita belajar tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Alkitab mengajar bagaimana kita harus bersikap. Misalnya kita harus menjadi anak yang taat, jujur, dan menghormati papa dan mama.

Saat kita juga melakukan kesalahan, firman Tuhan juga dapat menegur kita lho Sahabat! Jadi kita belajar jadi anak yang lebih baik lagi. Tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita juga dididik untuk jadi anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Luar biasa ya Alkitab itu! Ayo kita semakin rajin membaca Alkitab. Dan jadi pelaku firman Tuhan juga ya!

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, mulai hari ini aku mau belajar untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ajari aku ya Tuhan, agar aku selalu taat dan setia membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun :  Yoel 2

ALKITAB ADALAH FIRMAN TUHAN [RAKA HAPPY]

Bacaan : Yohanes 1:1
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

Pastinya Sahabat tau kan kalau kitab suci kita bernama Alkitab? Alkitab itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan ilham atau pewahyuan dari Roh Kudus. Di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus belum lahir ke dunia sebagai manusia. Namun di Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan Tuhan Yesus akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat-Nya dan menjadi Raja (Yesaya 7:14). Kok bisa ya? Tentunya itu semua karena mereka mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus. Jadi keseluruhan isi Alkitab memang ditujukan agar kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus.

Yuk semakin mengenal Tuhan Yesus melalui Alkitab. Rajin membaca Alkitab setiap hari ya Sahabat!

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Roh Kudus, aku mau semakin dalam mengenal Tuhan Yesus. Aku mau lebih rajin lagi membaca Alkitab setiap hari. Bantu dan tuntun aku ya Roh Kudus. Amin.

Bacaan Alkitab setahun :  Yoel 1

DISERTAI TUHAN [RAKA HAPPY]


Bacaan : Hakim – Hakim 3: 10
Roh TUHAN menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu TUHAN menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Sahabat Fligo, Otniel merupakan orang yang disertai oleh Tuhan. Hal itu merupakan senjata untuk menang. Tapi ternyata bukan hanya Otniel lho yang bisa melakukan hal tersebut. Ketika Sahabat Fligo disertai oleh Tuhan, maka kita  juga akan memiliki kemenangan seperti yang Otniel alami. Siapa di sini yang mau mengalami kemenangan dalam hidupmu? Yuk hidup bersama dengan Tuhan dan selalu andalkan Tuhan. Kita adalah orang yang disertai Tuhan!

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Terima kasih Tuhan karena sudah terus menyertai hidup kami. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Hosea 14

AKU PAHLAWAN KECIL [RAKA HAPPY]

Bacaan : Yohanes 1 : 12
Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya.

AKU PAHLAWAN KECIL
YESUS PANGLIMAKU
TUHAN PIMPINLAH KITA
SIAPAKAH LAWAN KITA
TIDAK ADA!

Lagu itu terngiang-ngiang oleh Gracia. Hari ini di Kids Impact menyanyikan lagu itu. Sahabat Fligo, kita itu pahlawan kecil lho. Wah pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol atas keberanian dan  pengorbanannya membela suatu kebenaran. Tuhan memilih kita menjadi pahlawannya. Berarti Tuhan memberi kita keberanian untuk membantu orang di sekitar kita dan juga punya hati untuk berkorban. Ayo bangkit pahlawan kecil-nya Tuhan!

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Tuhan, kami mau menjadi pahlawan kecil-Mu yang berani menolong orang lain dan berkorban untuk membela kebenaran. Roh Kudus mampukan kami. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Hosea 13

TUHAN MENYERTAIKU [RAKA HAPPY]

Bacaan : Hakim – Hakim 3 : 10
Roh TUHAN menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu TUHAN menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Natan akan mengikuti lomba Matematika hari ini. Sudah jauh-jauh hari Natan giat belajar dan latihan soal-soal untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba tersebut. Bahkan sejak minggu lalu ia sudah melakukan doa puasa. Natan rajin belajar dan juga mengandalkan Tuhan. Natan percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam apapun yang ia lakukan. Sebelum memulai lomba Natan berdoa bersama kedua orang tuanya. Natan berdoa agar Tuhan menyertai kita.

Sahabat Fligo, tahukah kalian bahwa Tuhan selalu menyertai kita lho. Setiap waktu, di manapun kita berada ada Tuhan yang menyertai kita. Yuk lakukan bagian kita yang terbaik, dan Tuhan yang akan melakukan bagian-Nya. Imanuel!

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun :  Hosea 12

SIAPA YANG MEMBUATKU KUAT [RAKA HAPPY]

Bacaan : Hakim-hakim 3 : 10
Roh TUHAN menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu TUHAN menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.

Sahabat Fligo, masih ingatkah kalain kisah tentang hakim Otniel? Roh Tuhan memenuhi dia dan dia menjadi hakim untuk orang Israel. Dia maju berperang, lalu TUHAN menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram ke dalam tangannya, sehingga dia mengalahkan Kusyan-Risyataim. Kemenangan yang dialami bukan karena Otniel pandai berperang atau memiliki pasukan yang hebat loh. Tapi karena ada Roh TUHAN yang menolong.

Nah, Sahabat Fligo kita juga bisa mengahadapi peperangan dalam hidup kita loh. Misalnya kemalasan, ketakutan bahkan sikap yang mudah marah. Kita harus mengalahkan semuanya itu bukan dengan kekuatan kita sendiri tapi seperti hakim Otniel, kita juga memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan sehingga kita bisa menang.  (AB)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Terima kasih Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong kami menjadi anak-anak yang mampu mengalahkan ketakutan, kemarahan bahkan kemalasan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Hosea 11

OTNIEL HAKIM BANGSA ISRAEL [RAKA HAPPY]

Bacaan : Hakim-Hakim 3:9
Lalu berserulah orang Israel kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb.

Bangsa Israel melupakan Tuhan dan beribadah kepada Baal. Bangsa Israel melakukan perbuatan dosa dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan menjual mereka untuk menjadi budak raja Aram selama delapan tahun. Setelah sekian lama, bangsa Israel berseru meminta pertolongan kepada Tuhan.Karena begitu besar kasih Tuhan kepada bangsa Israel, maka Tuhan memanggil Otniel untuk menjadi hakim dan penyelamat bangsa Israel. Tuhan selalu mengasihi setiap umat-Nya, terutama kita anak-anak-Nya.

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidupku. Aku bersyukur

untuk segalanya dan aku mau setia kepada-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun : Hosea 10

OTNIEL [RAKA HAPPY]

Bacaan : Hakim-hakim  3:9
Lalu berserulah orang Israel kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb.

Sahabat Fligo, apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Lalu apa yang Sahabat lakukan? Ketika kita melakukan kesalahan pastinya kita harus meminta maaf dan tidak melakukannya lagi.

Waktu itu bangsa Israel melakukan kesalahan dan membuat Tuhan marah, karena mereka mengulangi hal yang sama lagi, yaitu tidak dengar-dengaran. Akhirnya bangsa Israel ditindas oleh raja Aram Mesopotamia selama 8 tahun. Dan akhirnya mereka sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong mereka, lalu mereka berseru minta tolong pada Tuhan.

Tuhan mendengar doa mereka dan membangkitkan seorang pahlawan yang bernama Otniel. Akhirnya dengan bantuan Tuhan, Otniel bisa menang dan bangsa Israel diselamatkan. Apakah Sahabat mau menjadi pahlawan Tuhan seperti Otniel? Katakan: “Saya mau!” (YSP)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Pakai aku menjadi alat-Mu dan ajari aku untuk selalu taat pada-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.

Bacaan Alkitab setahun :  Hosea 9

JANGAN KOMPROMI [RAKA HAPPY]

Bacaan : Hakim-hakim 3:7-8

Sahabat Fligo, ingatkah ketika bangsa Israel berhasil masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan? Akhirnya setelah itu bangsa Israel tinggal di Kanaan. Saat itu mereka berada di tengah-tengah orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus.

Tapi ternyata, bangsa Israel mengikuti gaya hidup suku-suku itu dan menjadi tidak setia pada perintah Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan, beribadah kepada Baal dan melakukan hal yang jahat, pastinya itu membuat Tuhan sedih dan marah.

Sahabat, Tuhan ingin kita menjadi anak yang setia, melakukan perintah-Nya dan tidak kompromi dengan dosa. Misalnya berbohong, malas-malasan, atau mencontek, dan lainnya. Karena itu membuat Tuhan sedih. Yuk,  jangan kompromi dengan dosa lagi, dan senangkan hati Tuhan.  (YSP)

Yuk berdoa bersama papa dan mama!

Tuhan Yesus, ajari aku untuk jadi anak yang dengar-dengaran, dan mulai saat ini aku tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Mampukan aku ya Roh Kudus. Amin.

Bacaan Alkitab setahun :  Hosea 8

Languages

Change Language